VR Trackin valitus koskien radan kunnossapitoalue 6:n hankintapäätöstä nurin

16.12.2016

Markkinaoikeus on hylännyt VR Track Oy:n tekemän valituksen kunnossapitoalue 6:n hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus velvoittaa VR Trackin korvaamaan sekä Destian että Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Destia Rail jatkaa näin 1. marraskuuta alkanutta urakkaansa kunnossapitoalue 6:lla aina lokakuuhun 2021 saakka.