JHL ja Palta ovat päässeet neuvottelutulokseen VR Trackiä koskevan kilpailukykysopimuksen eli työehtojen heikennysten jatkamisesta.

13.12.2016

Työnantajan ja työntekijöiden, Palvelualojen liitto Palta ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajat ovat päässeet neuvottelutulokseen VR Track Oy:tä koskevan kilpailukykysopimuksen jatkamisesta 1.2.2017 lukien. Nykyinen sopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Mikäli JHL olisi antanut sopimuksen loppua edellä mainittuun päivämäärään olisivat VR Trackin kunnossapidon ja rakentamisen työntekijät palautuneet ns. normaaliin Rautatiealan TES:n piiriin. Neuvottelutulos tullaan esittelemään neuvotteluosapuolten päättäville elimille, jotka hyväsyvät lopullisesti sopimuksen. Tämä tulee tapahtumaan joulukuun aikana.

JHL on tehnyt viimeisten viiden vuoden aikana kaksi kilpailukykysopimuksen nimellä kulkenutta sopimusta, joilla on pyritty varmistamaan VR Trackin kilpailukyky. Sopimuksissa on poistettu mm. osapäiväraha, ruokaraha, merkittäviltä osin matkatunnit, majoitusolosuhteita on heikennetty, työaikapankkiin on tehty heikennyksiä mm. viikkoylitunneista maksetaan ainoastaan 35% sekä 4%:n lisä poistettu.

Varallaolosta tehtiin erillinen heikennyssopimus, joka heikensi huomattavasi varallaoloehtoja.

Mikäli sopimusta ei olisi jatkettu olisivat sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät päässeet takaisin ns. normaali TES:n ja nauttimaan mm. osapäivärahasta ja ruokarahasta jne.

 

JHL toteaa asiaan liittyvässä tiedotteessaan seuraavaa ”Sopimuksissa on tarkennettu sovellettavien työehtosopimuksen määräyksiä vastamaan paremmin päivittäisen työn tarpeita. Kilpailukykysopimusten myötä on lisäksi mm. otettu käyttöön projektipalkkiomalli. Näitä sovittuja muutoksia on sovellettu ainoastaan VR Track Oy:ssä.”

 

Kuten jokainen on lehdistä seurannut, eivät JHL:n omien ja Sähköliiton jäsenten työehtojen heikentämiset ole VR Trackiä auttaneet. Voidaankin kysyä, minne nämä työehtojen heikentämisestä saadut rahat ovat kadonneet? Eivät kai johdon palkkioihin?

 

JHL:n ja VR Track Oy:n omassa kilpailukykysopimuksessa (ORMO ) sovitaan varsinkin työaikoihin ja matkustamiseen liittyvistä heikennyksistä. Saavutetussa neuvottelutuloksessa nämä heikennykset pysyvät ennallaan. Muutoksia on tulossa mm. erilaisiin euromääräisiin korvauksiin. Muutokset astuvat voimaan helmikuun alussa 2017 lukien. Muutoksista JHL tiedotetaa tammikuun aikana, neuvottelutuloksen lopullisen hyväksymisen jälkeen.

 

Hallitus