Edustajakokouksen valinnoista

30.11.2016

Edustajiston vaaleissa hyvin menestyneille ehdokkaillemme merkittäviä tehtäviä liiton hallinnossa.


Osastomme ehdokkaina olleista jäsenistä liittomme korkeimpaan päättävään elimeen edustajistoon nousi osastomme puheenjohtaja Petri V.A. Tamminen. Hänet valittiin myös työympäristöasiain johtokuntaan, johtokunnan tehtävänä ovat mm. työsuojeluasiat.


Mikko Nieminen valittiin puolestaan teollisuus ja eritysialojen johtokunataan, johon myös rautatieala kuuluu. Tämän johtokunnan tehtävänä ovat mm. työehtosopimukset ja niihin liittyvät neuvottelut.