Sähköliiton vaalitulos on vihdoin vahvistettu!

24.10.2016

Osaston puheenjohtaja Petri V. A. Tamminen sijoitui vaaliliitossa toiseksi 33 äänellä ja varapuheenjohtajan toimiva Mikko Nieminen kolmanneksi 26 äänellä.

Jäsenten Sähköliitto -vaaliliitto saavutti loistavan tuloksen vaaleissa saaden 16 edustajaa tulevaan edustajistoon. Lopullinen vaalitulos vastaa hyvin pitkälle sitä, mikä oli ennakoitavissa jo heti ehdokasasettelun päätyttyä. Voidaankin helposti todeta, että Jäsenten Sähköliitto on vaalien selkein voittaja. Loistavasta lopputuloksesta voimme kiittää kaikkia tukijoitamme, loistavia ehdokkaitamme ja äänestäjiä.

Edunvalvonnantekijät saivat edustajistoon 32 paikkaa, joka tarkoittaa, että he kokivat liiton historian suurimman vaalitappion menettäen edellisistä vaaleista jopa 23 edustajapaikkaa. Sähköistenalojen ammattilaiset saivat edustajistoon 22 paikkaa, eli kolme paikkaa enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Edunvalvonnantekijät menettivät siis enemmistöasemansa Sähköliiton hallinnossa ensimmäistä kertaa liiton historiassa. Edunvalvonnantekijöiden tuloksen romahtaminen kertoo siitä, että Sähköliiton nykyiseen toimintaan ei olla tyytyväisiä ja siihen kaivataan kipeästi muutoksia.

Jäsenten Sähköliitto -vaaliliiton tulos on loistava, kun otetaan huomioon, että vaaliliitto julkaistiin syksyllä 2015 ja ehdokkaita ryhdyttiin keräämään listalle täysin tyhjästä. Sähköliiton ryhmillä on pitkä historia ja vakiintuneet kannattajat, aktiivit, sekä mittavat varat tukena. Jäsenten Sähköliitto -vaaliliitto käytti vaalityöhön kokonaisuudessaan reilusti alle 2000 euroa varoja, kun ryhmät käyttivät merkittävästi enemmän kampanjoihinsa, Edunvalvonnantekijät jopa kymmeniä tuhansia. Parasta vaalitulosta ei siis näissä vaaleissa saavutettu mittavilla resursseilla, vaan rehellisesti asioilla ja osaamisella.

Jäsenten Sähköliitto -vaaliliitto yritettiin pelata ulos!

Vasaman, liiton verkkosivujen ja muun vaalimateriaalin mukaan vaalitulos luvattiin vahvistaa keskusvaalilautakunnan kokouksessa torstaina 20.10. Tuloksen vahvistaminen siirtyi kuitenkin perjantaille, koska Edunvalvonnantekijöiden ryhmä pyrki koko torstai päivän pääsemään sopimukseen Sähköistenalojen ammattilaisten ryhmän kanssa siitä, että valta jaettaisiin kahden vaaliliiton kesken ja Jäsenten Sähköliitto jätettäisiin täysin ilman hallintopaikkoja. Edunvalvonnantekijät pyrkivät siis toimimaan juuri niin röyhkeästi, kuin puheenjohtajansa Vasamassa kirjoitti. Jäsenten Sähköliitto oli tarkoitus viedä teuraaksi ja popsia yhdessä ryhmien suihin.

Emme voi kuin nostaa hattua Sähköistenalojen ammattilaisille siitä, että tämä ei heille maistunut. Sähköistenalojen ammattilaisilla on kanssamme selkeästi yhteinen näkemys siitä, että edustajisto valitsee hallinnon marraskuussa, ei kukaan muu. Jäsenten Sähköliiton ja Sähköistenalojen ammattilaisten arvoissa ja tavoitteissa on niin paljon yhtäläisyyksiä, että tässä asiassa onkin luontevaa toimia yhteistyössä, jotta jäsendemokratian toteutuminen voidaan varmistaa. Jäseniä ja jäsendemokratiaa tulee kunnioittaa, jos halutaan toimia avoimesti ja pyrkiä saavuttamaan jäsenten luottamus.

Vaalitulos Sähköliiton verkkosivuilla!