Vuosilomalaki on muuttunut 1.4.2016 ja vuosiloman siirtämiseen sairauden vuoksi tuli kuuden päivän omavastuu.

2.9.2016

 

 

 

Sairastuminen vuosiloman alkaessa tai sen aikana

Vuosilomalaki on muuttunut 1.4.2016 ja vuosiloman siirtämiseen sairauden vuoksi tuli kuuden päivän omavastuu. Lakimuutos koskee jo kesän 2016 lomia eli lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015–31.3.2016 ansaittuja vuosilomia.

Työnantajan on kuitenkin huolehdittava, että työntekijä saa 24 vuorokauden vuosiloman. Omavastuu tulee näin ollen käytännössä sovellettavaksi täyden kuuden päivän osalta jos vuosilomakertymä on 30 vuorokautta. Alle 24 vuorokauden vuosilomasta ei täten omavastuupäiviä voi vähentää. Omavastuupäiviä voivat kerryttää myös yksittäiset poissaolopäivät. Tämän vuoksi kaikki sairauspoissaolot vuosiloman aikana kannattaa ilmoittaa.

Loman siirtyminen edellyttää työntekijän pyyntöä loman siirtämisestä.

Sairauspoissaoloista on syytä ilmoittaa työnantajalle heti ja samalla on pyydettävä myös loman siirtämistä kirjallisesti tai muutoin myöhemmin todistettavasti toteennäytettävällä tavalla. Pyydämme teitä lisäksi kirjaamaan ylös jokaisen omavastuupäivän ja säilyttämään sairauslomatodistukset mahdollista myöhempää käyttöä varten. Omavastuupäivistä ei ole kuitenkaan syytä tässä vaiheessa tehdä erimielisyysasiaa.

Huomioitavana asiana tilanteessa on se, että voimassa oleva laki sekä omavastuupäivät saattavat olla EU-oikeuden vastaisia.
Asiasta on menossa kaksi liittojen ajamaa kannetta työtuomioistuimeen, josta ne todennäköisesti päätyvät EU-tuomioistuimeen. SAK:ssa odotellaan näiden juttujen tuomioita. Liitossa varaudutaankin siihen, että vuosilomalain omavastuupäivät myöhemmin todettaisiin EU-oikeuden vastaisiksi. Tällöin syntyisi mahdollisesti tilanne jossa niitä voitaisiin ryhtyä perimään takaisin.

Voimassa olevan, vuosilomalain mukainen ohjeistus löytyy kattavasti Sähköliiton kotisivuilta sekä osastomme kotisivuilta jäsensivut/ohjeet ja vinkit

Terveisin HALLITUS Os.177

Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry