Trafi heikentämässä radikaalisti kelposiuuslakia

7.4.2016

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on heikentämässä rautatiehenkilöstön kelpoisuuslakia. Heikentämisen taustalla ovat hallituksen normitalkoot Trafin itse vuonna 2014 teettämä selvitys. Uusi lakiesitys on kommentointikierroksella ja sen lopullinen versio yritetään saada voimaan 1.1.2017.

Kelpoisuuslain uudistushankkeen 1. luonnos lakimuutokseksi pähkinänkuoressa

Luovutaan yksityiskohtaisesta tarkasta sääntelystä liikenneturvallisuustehtävien ympärillä.

Kansallisesti säädetään ainoastaan liikkuvan kaluston kuljettajaa koskevista säädöksistä.

Muilta osin yhtiöt itse vastaavat tehtävien kelpoisuusvaatimuksista ja niihinvastaamisesta.

Laista siis poistuu
   Liikenneturvallisuustehtävän määritelmä
   Liikenteenohjaajaa, ratatyöstä vastaavaa, vaihtotyön tekijää, turvalai   teasentakoulutusta       koskevat vaatimukset
   Kelpoisuuskirja

 

Hankkeessa on nyt muodostettu 1. luon- nos lakimuutokseksi. Esityksen mukaan toimintaa ohjattaisiin jatkossa voimakkaammin yhtiöiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien kautta. Toisin sanottuna jatkossa yhtiöt itse määrittäisivät oman henkilöstönsä työtehtäviin liittyvät kelpoi- suudet. Yhden oikean tavan poistuessa, yhtiöiden työtehtäviin liittyvät kelpoiuudet ja osaaminen muuttuvat yhä enemmän riskiperusteiseksi. Ideana on, että henkilöstön koulutus ja terveydentila olisi helpommin sopeutettavissa suoritettavaan työtehtävään. Trafi ei enää pitäisi yllä esim. kelpoisuuskirjarekisteriä, näin esim. kauko-ohjaajille ei enää olisi mahdollisuutta valvoa radalla työsekentelevien osamista tai pätevyyttä.

 

Lakiesityksen mukaan kelpoisuuslakiin liittyviä terveystarkastuksia tehtäisiin enää veturinkuljettajilla. Muille henkilöryhmille tehtävät tarkastukset tehtäisiin yhtiöden turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti. Eli kuurous eikä värisokeus enää haittaisi.

Myös erivapauskäytäntö, muiden kuin veturinkuljettajien osalta, poistuisi lainsäädännöstä, ja siirtyisiyritysten ja työterveyshuollon arvioitavaksi.

Jatkossa suomenkielen edes välttävä osaaaminen osaaminen ei ole välttättä tarpeellista.

 

Kelpoisuussääntelyn soveltamisala on laaja, mikä aiheuttaa erityisesti pienille yrityksille vaikeuksia  rekrytoinnissa. Näillä yrityksillä  on mm. vaikeuksia löytää kriteerejä täyttäviä henkilöitä ja sääntely aiheuttaa yrityksille turhia kustannuksia. Nämä yritykset eivät myöskää pysty kouluttamaan työntekijöitään nykyvaatimusten mukaisesti. Trafin suunnitelmat heikennykset kelpisiuuslakiin heikentävät tulevaisuudessa huomattavasti matksutajien ja työntekijöiden turvallisuutta. Verrattuna muihin pohjoismaihin rautatiealan ammattitaito ja turvallisuuskulttuuri heikkenevät oleellisesi.