TYÖNTEKIJÄN OIKEUS VUOSILOMAAN LAKON/TYÖSULUN AIKANA

20.7.2014

Jäsenistön keskuudessa on herättänyt kysymyksiä lakon/työsulun mahdolliset vaikutukset vuosilomiin. Tältä osin voidaan todeta, että lakon tai työsulun alkaminen ei keskeytä jo aiemmin alkanutta vuosilomaa ja työnantajan tulee maksaa lomaan liittyvät palkkasaatavat normaalisti

Työntekijän vuosiloma ei sen sijaan ala lainkaan tilanteessa, jossa loman alkamisajankohtana työnteko on keskeytyneenä lakon/työsulun takia. Tällöin työntekijä jää vuosilomalleen vasta lakon/työsulun päättymistä seuraavana päivänä ja loma päättyy aiemmin sovitun mukaisesti. Pitämättä jäänyt loma on työnantajan annettava lomakauden aikana eli 30.9. mennessä. Edellä kerrotusta voidaan poiketa vain työntekijän niin halutessa. Mikäli edellä kerrotussa tilanteessa työnantaja yksipuolisesti maksaa lomaan liittyvät palkkasaatavat sopimatta loman pitämisestä työntekijän kanssa, on työntekijällä ehdoton oikeus pitää saamatta jäänyt vuosilomansa myöhemmin

Mikäli siirtyvistä lomista aiheutuu aikanaan tilanteen normalisoiduttua tuotantokatkoksia, on työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus niille työntekijöille, joiden työnteko tilanteessa mahdollisesti estyy.