Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry, Os. 177: TUKILAKKO DESTIA RAIL OY:SSÄ JA ELTEL NETWORKS OY:SSÄ

14.7.2014

Sähköliiton ammattiosasto numero 177 käynnistää ensimmäisen tukilakon koska VR:ää ei ole saatu neuvottelupöytään ja koska VR on ryhtynyt pidättämään ensimmäisen lakon ajalta palkkoja sellaisilta Sähköliiton jäseniltä, jotka eivät ole osallistuneet lakkoon. Aiemmin ammattiosasto on aloittanut VR Track Oy:öön kohdistuvan ylityökiellon sekä ilmoittanut käynnistävänsä lakot 1, 2 ja 3 koskien rautateiden sähkölaitteiden kunnossapitoa ja rakentamista.

Osaston hallitus käsitteli kokouksessaan 13.7.2014 neuvottelutilannetta. 

Työnantajaa ei ole saatu neuvottelupöytään eikä valtakunnansovittelija ole katsonut 

olevan syytä kutsua osapuolia neuvottelemaan. VR on myös ryhtynyt pidättämään 

palkkoja sellaisilta Sähköliiton jäseniltä, jotka eivät ole osallistuneet lakkoon. Toiminta on 

täysin voimassaolevien sopimusten vastainen. 

 

Muun muassa edellä mainittujen syiden vuoksi sekä saadakseen VR Track Oy:n 

työnantajan neuvottelupöytään on hallitus päättänyt kokouksessaan. ̈ Kiskoliikenteen 

sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry, Sähköalojen ammattiliitto ry:n 

ammattiosasto n:o 177 käynnistää Destia Rail Oy:ssä ja Eltel Networks Oy:ssä 

tukilakon. Lakko alkaa 29.7.2014 klo 07:00 ja päättyy 30.7.2014 klo 07:00. Lakkoon 

osallistuva kaikki kyseisissä yhtiöissä työskentelevät Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- 

ja turvalaiteammattilaiset, osasto 177 ry jäsenet. 

 

Tukilakoilla halutaan tukea VR Track Oy:ssä työskenteleviä Sähköliiton osasto 177 jäseniä 

pääsemään sopimukseen työriidassa ja edesauttaa osaston esille tuomien vaateiden 

toteutumista. 

 

Eltel Networks Oy kunnossapidossa on yli puolet Suomen sähkörataverkosta mukaan 

lukien pääkaupunkiseutu. Destia Rail Oy kunnossapitää n. 40% rautateiden ohjaus ja 

turvalaitteista mm. Porista ja Raumalta Tampereen ja Jyväskylän kautta Pieksämäelle 

menevään yhteyden. 

 

Niin Destia Rail Oy:ssä kuin Eltel Networks Oy:ssä sähköpuolen asentajat ovat Sähköliiton 

jäseniä. 

 

Osasto pahoittelee Destia Rail Oy:lle ja Eltel Neworks Oy:lle tukilakosta mahdollisesti 

tulevaa haittaa. Kummatkin yhtiö ovat hoitaneet henkilöstöpolitiikkansa mallikelpoisesti. 

 

 

Miksi Sähköliiton osasto 177 lakkoilee 

 

Toimittajat kertovat lakon taustalla olevan ”järjestöpoliittisen kiistan, josta on väännetty jo 

parin vuoden ajan.” Esille on tuotu myös VR:n johtajien n. 7M€ kannustin palkkiot ja 

samanaikaiset pakkolomat. 

 

Syynä tähän kaikkeen on myös se, että Osasto 177 jäsenet haluavat päästä eroon 

JHL:stä ja vaatii, että Sähköliitto neuvottelee ja sopii jatkossa VR Track Oy:ssä 

työskentelevien osastomme jäsenten työehtosopimuksen. Siellä työskentelevät osaston 

jäsenet haluavat myös valita omat luottamusmiehet, niin kunnossapitoon kuin 

rakentamiseenkin. Kyse ei siis ole rahasta.  

Tavoitteena on myös ammattiyhdistysjäsenmaksujen perimiseen liittyvän eriarvoisuuden 

poistaminen VR:llä. VR:hän perii kaikilta muilta ammattiliittojen jäseniltä jäsenmaksun, 

paitsi Sähköliiton jäseniltä. 

 

VR Track Oy:ssä työskentelevät osastomme jäsenet eivät ole työrauhan piirissä, koska 

heillä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, jossa sopijaosapuolena olisi Sähköliitto. 

Työtaistelutoimenpiteemme ovat siis laillisia. 

 

Osaston jäsenmäärä VR Trackin rakentamis- ja kunnossapitohenkilöstöstä on n. 180, kun 

vastaavasti kunnossapidossa JHL jäseniä on n. 20. 

Osaston koko jäsenmäärä on n. 290 ja sen jäsenet työskentelevät kaikissa rautatiealan 

sähkötöitä tekevissä yrityksissä. 

 

 

JHL:n ja VR Track Oy:n yhteistyö heikentänyt työehtoja 

 

JHL on useita vuosia yhdessä VR Trackin kanssa heikentänyt Sähköliiton ja JHL 

jäsenten työehtoja. Heikennykset alkoivat syksyllä 2011, kun ensimmäinen 

heikennyssopimus tehtiin (kilpailukykysopimus). 

Viimeinen tehtiin alkuvuodesta 2014 ns. katkaisusopimus. 

Tänä aikana työntekijöiltä on viety mm. päivärahat, matkatunnit, pekkas-päivät ja 

pekkaslisät lisäksi majoitusoloja on heikennetty ja viikkoylitöiden korvauksia on pudotettu 

35%:iin. Heikennykset ovat pudottaneet vuosiansioita useilla tuhansilla euroilla. 

 

JHL on hyväksynyt myös sen, että heikennykset kohdistuvat vain ns. suorittavaan 

portaaseen ja siellä Sähköliiton, YTK:n sekä JHL:n jäseniin. Muiden ammattiliittojen 

jäsenten osalta ei ole tehty sopimuksia, jotka aiheuttaisivat ansioiden pienenemistä. 

 

Sähköliiton neuvottelemalla työehtosopimuksella ja omilla luottamusmiehillä estetään 

JHL:n ja VR Trackin työehtojen yksipuoliset heikennykset jatkossa. 

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset - Osasto 177 ry:n 

puheenjohtaja Petri V. A. Tamminen, puh. 050 599 1936