OSASTO 177 TIEDOTTAA 12/2014

3.7.2014

VR TRACK TARJOAA RIKKURIRAHAA

Osasto 177 työtaistelutoimista aiheutuneesta resurssipulasta johtuen, VR Track Oy tarjoaa ylimääräisiä kertakorvauksia. Näihin suostumalla tulee sinusta myös rikkuri. Osastohan on ilmoittanut uudesta työnseisauksesta, joka ajoittuu ajankohdalle 11.7. - 18.7.2014 ja kohdistuu VR Track Oy:öön.

Työnantajan erikseen määrittelemissä tilanteissa, rikkureiksi sitoutuville henkilöille turvalaite- ja sähköasennustöissä, maksaa työnantaja 16.6. – 20.7.2014 väliseltä ajalta ylimääräisiä korvauksia seuraavasti:

 • -  Mikäli rikkuri tekee ylimääräisiä varallaolovuoroja arkipäivinä tai viikonloppuisin, maksetaan hänelle kertakorvauksena jokaiselta ylimääräiseltä varallaolovuorolta 100 euroa.

 • -  Mikäli rikkuri siirtää suunniteltua vuosilomaansa 12.-18.7.2014 väliseltä ajalta myöhemmin pidettäväksi, maksetaan hänelle 300 euron kertakorvaus.

 • -  Ilmoitathan työnantajalle halukkuutesi loman siirtoon tai ylimääräisiin varallaolovuoroihin mahdollisimman pian ja ihan viimeistään 8.7.2014 mennessä. Samallahan ilmoittaudut myös rikkuriksi.

 • -  Ylimääräisiin korvauksiin oikeuttavat työaikajärjestelyt vahvistetaan kullekin rikkurille erikseen kirjallisesti työnantajan harkinnan mukaan.

  Lieneekin selvää, että Sähköliiton Os.177 jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä niiden mukaan tehtyjä päätöksiä. Oikein toimimalla edesautetaan saavuttamaan meidän yhteiset tavoitteemme.

  Terveisin

  HALLITUS
  Os.177
  Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry