OSASTO 177 TIEDOTTAA 11/2014

3.7.2014

Miksi Sähköliiton osasto 177 lakkoilee

Toimittajat kertovat lakon taustalla olevan ”järjestöpoliittisen kiistan, josta on väännetty jo parin vuoden ajan.” Esille on tuotu myös VR:n johtajien n. 7M€ kannustin palkkiot ja samanaikaiset pakkolomat.

Oikea syy tähän kaikkeen on se, että Osasto 177 jäsenet haluavat päästä eroon JHL:stä ja vaatii, että Sähköliitto neuvottelee ja sopii jatkossa osastomme jäsenten työehtosopimuksen. Osaston jäsenet haluavat myös valita omat luottamusmiehet, niin kunnossapitoon kuin rakentamiseenkin.

Tavoitteena on myös ammattiyhdistysjäsenmaksujen perimiseen liittyvän eriarvoisuuden poistaminen. VR:hän perii kaikilta muilta ammattiliittojen jäseniltä jäsenmaksun, paitsi Sähköliiton jäseniltä.

Osastomme jäsenet eivät ole työrauhan piirissä, koska meillä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, jossa sopijaosapuolena olisi Sähköliitto. Työtaistelutoimenpiteemme ovat siis laillisia.

JHL on useita vuosia yhdessä VR Trackin kanssa heikentänyt Sähköliiton ja JHL jäsenten työehtoja. Heikennykset alkoivat syksyllä 2011, kun ensimmäinen heikennyssopimus tehtiin (kilpailukykysopimus).

Viimeinen tehtiin alkuvuodesta 2014 ns. katkaisusopimus.

Tänä aikana työntekijöiltä on viety mm. päivärahat, matkatunnit, pekkas-päivät ja pekkaslisät lisäksi majoitusoloja on heikennetty ja viikkoylitöiden korvauksia on pudotettu 35%:iin. Heikennykset ovat pudottaneet vuosiansioita useilla tuhansilla euroilla.

JHL on hyväksynyt myös sen, että heikennykset kohdistuvat vain ns. suorittavaan portaaseen ja siellä Sähköliiton, YTK:n sekä JHL:n jäseniin. Muiden ammattiliittojen jäsenten osalta ei ole tehty sopimuksia, jotka aiheuttaisivat ansioiden pienenemistä.

Sähköliiton neuvottelemalla työehtosopimuksella ja omilla luottamusmiehillä estetään JHL:n ja VR Trackin työehtojen yksipuoliset heikennykset jatkossa.

Jos et ole vielä Sähköliiton jäsen ja haluat olla mukana taistelemassa omien työehtojesi puolesta, voit helposti liittyä jäseneksemme Sähköliiton kotisivuilla www.sahkoliitto.fi tai suoraan osastomme kotisivulla http://os177.sahkoliitto.fi kohdasta ”Liittyminen”, ammattiosastosi on 177 ja sopimusalasi 023. Liittymiskaavakkeen lähettämisen jälkeen saat vahvistus viestin matkapuhelimeesi. Kun olet saanut vahvistusviestin, olet Sähköliiton os. 177 jäsen.

HALLITUS

Os.177

Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry