Sähköliiton osasto 177 on käynnistänyt ylityökiellon ja on ilmoittanut käynnistävänsä lakon koskien rautateiden sähkölaitteiden kunnossapitoa ja rakentamista.

11.6.2014

Hallitus totesi kokouksessaan, ettei asetetuista tavoitteista tingitä. VR Track ja PALTA eivät halua jatkaa neuvotteluja. Koska vaarana ovat jatkuvat työehtojen heikennykset, osaston hallitus katsoi työtaistelun olevan ainoa vaihtoehto neuvottelujen jatkumiselle.

VR Track ei halua neuvotella sen n. 150 asentajaa edustavan liiton kanssa eikä ole ollut kiinnostunut työrauhasta, jonka takaavaa työehtosopimusta sille on tarjottu useampaan kertaan. Rautatiealalla työskentelevät liiton jäsenet eivät ole työrauhaan sidottuja, koska Sähköliitto ei ole osallisena rautatiealan työehtosopimuksessa tai muutoinkaan siihen sidottu.

 

Hallitus totesi kokouksessaan, ettei asetetuista tavoitteista tingitä.

VR Track ja PALTA eivät halua jatkaa neuvotteluja. Koska vaarana ovat jatkuvat työehtojen heikennykset, osaston hallitus katsoi työtaistelun olevan ainoa vaihtoehto neuvottelujen jatkumiselle.

 

Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry, Sähköalojen ammattiliitto ry:n ammattiosasto n:o 177 on julistanut VR Track Oy:öön kohdistuvan ylityökiellon koskien kaikkea ylityötä, myös varallaoloaikaista ylityötä. Ylityökielto alkaa 13.06.2014 klo 07.00. Tämä laillinen työtaistelu laajenee 27.06.2014 klo 07.00, jolloin ammattiosasto käynnistää VR Track Oy:öön kohdistuvan lakon. Lakko päättyy 01.07.2014 klo 07.00. Työtaisteluun osallistuvat kaikki VR Trackissa työskentelevät osaston 177 jäsenet.

 

 

Ylityökielto poistuu ja suunnitellut työtaistelutoimenpiteet puretaan, kun työnantaja peruu suunnitellut lomautukset ja suostuu siihen, että VR Trackin sähköasentajat noudattavat Sähköliiton kanssa solmittavaksi tulevaa työehtosopimusta ja VR Trackin Sähköliiton jäsenillä on oikeus valita luottamusmiehet. Noudattamalla Sähköliiton työehtosopimusta estetään VR Trackin jatkuva työehtojen polkeminen kilpailun varjolla.

 

Käyttökeskushenkilöstö jää työpaikoilleen suorittamaan hengen, terveyden ja omaisuuden suojelemiseksi välttämättömiä työtehtäviä.

 

Työtaistelu on laillinen, eikä siihen osallistuvilla osastomme jäseniin voi kohdistaa sanktioita. Osaston hallitus on jättänyt työtaisteluilmoitukset valtakunnansovittelijalle, VR Track Oy:lle ja PALTA:lle.

 

Työsopimuslain 7 luvun 2§:n (henkilökohtaiset irtisanomisperusteet; osallistuminen työntekijöiden yhdistyksen, kuten ammattiliiton tai ammattiosaston järjestämään lakkoon ei ole irtisanomisperuste)

Koska osallistuminen ei voi olla irtisanomisperuste, se ei voi olla myöskään varoituksen peruste. Mikäli työnantaja kohdistaa painostustoimenpiteitä työntekijöihin tulee siitä ilmoittaa välittömästi liittoon.

 

LISÄÄ AIHEESTA JÄSENSIVUILLA

 

 

HALLITUS

 

Liitteenä ilmoitus työnseisauksesta