Neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina

27.5.2014

Sähköliiton hallitus on todennut, että neuvottelut on nyt käyty koskien Sähköliiton yhtymistä kiskoliikennealan työehtosopimukseen alalla työskentelevien jäsentensä osalta ja ne ovat päättyneet tuloksettomina. Asiasta on tarkemmin jäsensivuilla.