JHL:n hallitus hyväksynyt VR Track työehtojen heikentämisen.

1.4.2014

JHL ja VR Track sopuun työehtojen heikentämisestä, sopimus allekirjoitettu 28.03.2014. Sopimuksella JHL edesauttaa huomattavasti VR Trackin kilpailukykyä muihin kilpailijoihin nähden. Sähköliiton ja JHL:n jäsenistö ja luottamusmiehet vastustivat heikennyksiä viimeiseen asti. Katso heikennykset tarkemmin jäsensivuilta.