VR Track aloittanut YT neuvottelut

22.1.2014

Neuvottelut koskevat rata- ja sähkörakentamista. Tarkemmin jäsensivuilla.

VR Track käynnnisti YT- neuvottelut 17.01.2014. Neuvottelut koskevat 35 sähkörakentamiseen ja radanrakentamiseen kiinnitettyä työntekijää. VR Trackin tavoitteena on lomauttaa neuvottelujen kohteena olevat työntekijät enintään kolmeksi kuukaudeksi huonon työllisyystilanteen takia. Samanaikaisesti VR Trackilla on 72 vuokratyöntekijää, joista osa virolaisia. VR Trackilla työskentelee edelleen myös useita AS VR Track:n virolaisia työntekijöitä. Näiden VR Trackin tytäryhtiön palkkaamien ratatyöntekijöiden palkka on n. 10€ tunti.