Työnseisaus 2.2.2018

29.1.2018

Sähköliitto on 29.01.2018 linjannut, että Rautatieala on 02.02.2018 alkavan työnseisauksen ulkopuolella. JHL ei saadun tiedon mukaan järjestä työnseisausta Rautatiealalla, ja koska JHL:n rautatiealan työehtosopimusta voidaan pitää alan pääsopimuksena ovat myös rautatiealalla työskentelevät Sähköliiton jäsenet työtaistelun ulkopuolella. Os.177 jäsenet ovat siis normaalisti työssä 02.02.2018.